Fakta och historia

Aspö, Ladholmen och Högholmen tillhör Djurö församling och förr var öarna en del i Nämdö socken. Aspö är den ö som varit bebodd längst. I Aspö by var tre familjer bofasta vid sekelskiftet. Det var familjerna Norberg, Pettersson och Westerlund. Familjerna levde av fiskejordbruk. En kombination av fiske och jordbruk som var mycket vanligt i Stockholms skärgård.

Aspö, som är den största ön i vår bryggförening består av ca 70 fastigheter. Aspö bestod ursprungligen av två öar; Svedlandsholmen och Aspö men växte så småningom ihop till en enda ö. Än idag kan man se att det har varit två öar. Vid midsommarängen gick gränsen och man kan se att det är mer sankt där än på andra ställen. Aspö/Ladholmen/Högholmen är en del av Nämdöskärgården som breder ut sig med hundratals öar, kobbar och skär i ett område som sträcker sig från söder om Runmarö i norr till Mörtö Bunsö i söder. I väster ligger Nämdö- och Jungfrufjärdarna och den östra gränsen är havet- Östersjön.

Huvudön Nämdö är ca 7 km lång och 2 km bred och ligger ungefär 4 mil öster om Stockholm, fågelvägen. I Nämdöskärgården bor drygt 100 personer året om, varav ca 40 på huvudön och resten utspridda på 18 omkringliggande öar.

Förutom våra ALH-öar tillhör följande öar Nämdöskärgården; Idöborg, Bullerö, Långviksskär, Jungfruskär, Vånö, Nämdö, Uvö, Mörtö, Gillinge och Biskopsön. Det finns ytterligare små öar och skär som är underbara att besöka. Det går guidade turer från Stavsnäs till Bullerön bl a.

Aspö brygga hade under kalenderåret 2014, enligt Waxholmsbolaget, 2 359 påstigande och 2 363 avstigande passagerare. 

Böcker om Aspö

Claes Kruckenberg har skrivit och illustrerat en bok om Aspös historia, "Historien om en ö". Enstaka exemplar kan köpa hemma hos "Krucken" och Lis. Den kan också köpas på förlaget: www.books-on-demand.com

Ett antal av Claes Kruckenbergs första bok, "Öbetraktelser", kan också köpas hemma hos Lis o Krucken.

Priser: "Historien om en ö" 250:-, "Öbetraktelser" 200:-

 

Värmdö Kommun

Det bor ca 38.500 personer permanent i Värmdö kommun. Värmdö är den kommun som har ökat sitt invånarantal mest av alla kommuner i Sverige. Under 90-talet var ökningen varit 50 procent. 10.252 öar ingår i kommunen. Sommartid ökar antalet personer i kommunen till uppåt 100 000 genom fritidsboende och turister.

Det är Värmdö kommun som handlägger alla ärenden som vi på öarna har vad gäller vatten, avlopp, bygglov m.m. Kommunens kontor ligger i Gustavsberg.

Mer om Värmdö kommun på www.varmdo.se

Visor om Aspö

I historiearkivet har vi hittat två sånger som vittnar om glad samvaro på Aspö.

"Men skönast är ändå att hålla sig nykter", står det i femte versen i den annars lätt spritromantiska Aspö-visan. Byalags-visan har okänt ursprung men av referenserna att döma torde den ha skrivits på 50- eller tidiga 60-talet.

Aspö-visan

Byalags-visan

Anna-Liisa Thörnsten kommenterar Byalagsvisan

RSS-feed