På och runt våra öar

Sjökort

Aspö, Ladholmen och Högholmen ligger i ett område av skärgården där det finns ett rikt men känsligt fågelliv. Straxt öster om Aspö ligger fågelskyddsområden runt Rågskär samt hela Bulleröreservatet.

 

RSS-feed