Ansvar och nöje

Arbetsdagar

Aspö har gott rykte i skärgården, många avundas våra välskötta stigar och trevliga aktiviteter. Låt oss hjälpas åt att hålla det så! Två gånger om året, för- och sensommar, samlas vi till arbetsdagar, men däremellan kan vi hjälpas åt att rensa sly och hålla stigarna i gott skick.

Fågelskydd

Aspö, Ladholmen och Högholmen ligger i ett område av skärgården där det finns ett rikt men känsligt fågelliv. Straxt öster om Aspö ligger fågelskyydområden runt Rågskär samt hela Bulleröreservatet. Innan vi tar båten ut till kobbar och skär är det viktigt att kontrollera vilka områden som är skyddade och under vilken tid på året. Vanligen gäller tillträdesförbud och genomfartsförbud i skyddsområden mellan maj och september.

Håll hunden kopplad.

Sophämtning - hushållssopor

Det finns flera alternativ för sophämtning. Antingen blir du medlem i sophuset som är beläget vid Ångbåtsbryggan och lägger dina hushållssopor som ska slängas där och komposterar i övrigt matavfallet. Medlemskapet innebär att du köper in dig i anläggningen. Alternativt, om du har en brygga med minimum 2 meters djup, kan du välja att ha egen soptunna vid din brygga. Det är något dyrare och innebär 2 tömningar färre per år än den kollektiva tömningen. Ring kommunen för ytterligare information.
En varmkompost tar snabbt hand om matresterna. Läs mer under Kompostering i detta häfte.

Sopsäckarna, väl tillslutna, ställs in i sophuset på golvet, medan enstaka soppåsar slängs i behållaren till vänster innanför dörren avsedd för dessa.

Sophuset låses efter höstens sista sophämtning, vecka 44, och öppnas igen två veckor innan första sophämtning som sker vecka 16.

Grovsopor, glas och tidningar

Två gånger om året hämtas grovsopor och då kan du bli av med byggavfall upp till 1 kubikmeter, elavfall och annat "större" avfall. Du måste själv närvara när grovsoporna hämtas och får inte ställa dit dina saker i förväg. Glasburkar och flaskor bör slängas i de "glasigloos" som finns för både färgat och ofärgat glas vid Solviks brygga på Nämdö och vid vinterhamnen i Stavsnäs (krossat glas kan slängas i hushållssoporna om det är väl paketerat). Tidningsinsamling finns vid vinterhamnen i Stavsnäs.

Vatten

De flesta har egen brunn på tomten. Det finns också en allmän brunn vid Aspö by.
Om du vill testa ditt vatten kan du kontakta Eurofins (tidigare AnalyCen) för vidare information om tillvägagångssätt. Telefon 010-490 81 70.
På Eurofins hemsida www.eurofins.se finns utförlig information samt en rekommendationsguide vad du bör testa, beroende på om vattnet är färgat, luktar eller har annan avvikelse. Inlämningsställen för vattenprov finns i Huddinge, Nacka och på Kungsholmen. Det går också bra att posta sitt vattenprov. All information finns på ovan nämnda hemsida.
Tillsammans är vi rädda om vattnet runt våra öar och undviker miljöfarliga utsläpp av kemikalier, olja osv. För att vattnet ska räcka till alla är det bäst att inte bevattna "trädgården" i onödan.


Postgång

Adressen till ALH-öarna är:  Runmarö Aspön, 130 36 Nämdö.

Parkering Stavsnäs

Grusparkeringen vid hamnen samt Björkparkeringen kan förskottsbetalas med kort eller mynt. Det går även att betala i efterskott via Easy Park (betalning via telefon). Easypark är en extern tjänst. För information om SMS och telefonparkering, ring 0770-112 200 eller läs mer på www.easypark.se

Transporter på ön

Aspö är en ö utan vägar, en unik miljö som ställer speciella krav. Att bo på en väg- och bilfri ö är en utmaning vad gäller transporter. Stigarna runt ön är dimensionerade för promenad och joggning. Det är inte tillåtet att cykla eller använda motordrivna fordon på Aspö. Skottkärra är det mest praktiska och det står många kärror parkerade vid ångbåtsbryggan.

Promenadvägarna underhålls av Aspö Bryggförening och Byalag, som också har beslutat att all cykelåkning är förbjuden. Vill man cykla så finns det cyklar att hyra vid Guns livs på Nämdö och Nämdö erbjuder fina cykelvägar.

Enligt Terrängkörningslagen (1975:1313) är körning i terräng på barmark med motordrivet fordon förbjuden i hela landet. Naturvårdsverket har gett ut en handbok kring terrängkörning. Den kan beställas per telefon 08-505 933 40 eller laddas ner på internet: www.naturvardsverket.se. I handboken står att läsa att körning i terräng (stigarna på Aspö är terräng, inga vägar) under barmark är generellt förbjudet. Detta gäller även markägare. Det finns dock vissa undantag. Ett undantag kan vara rörelsehinder, då måste dispens sökas från Länsstyrelsen.  Dispens av Länsstyrelsen kan även ges under tillfällig byggnation. 

Utöver dispens från Transportstyrelsen krävs att markägare över vilkas mark transporten sker ger sitt tillstånd, samt att styrelsen för Aspö Byalag och Bryggförening ger sitt tillstånd. På denna karta ser du vilka fastigheter som berörs av transporter. Ansök om tillstånd från styrelsen via särskild blankett (blanketten som pdf). Skanna in underskriven blankett och e-posta till info@aspobyalag.se.

Dispens från Länsstyrelsen i Stockholms län: Enheten för överklagande, Box 22067, 104 22 Stockholm. Handläggare: Johan Backman, tel. 08-785 41 15.
Den som vill söka sådan dispens bör först ta kontakt med markägaren för överenskommelse om lämplig tidpunkt och körväg. Det finns flera tillfarter upp på ön än midsommarängen. Ska du använda motordrivet fordon för större arbeten, t.ex. brunnsborrning, avlopps-installation etc, så var ute i god tid i din planering för att få dispens av Länsstyrelsen.

Vid nyproduktion är det enklast att använda helikopterlyft.
Det är viktigt att alla trivs på ön och att boende visar hänsyn till varandra. Tystnad och orörd skärgårdsnatur är värden som Aspö erbjuder sina boende.

Biblioteket

I väntkuren vid Waxholms bryggan finns möjlighet att dela med sig av spännande läsning. När man läst ut en bok kan man gärna ställa den i biblioteket för andra att njuta av, och låna hem nya böcker för egen del. Slå gärna in böckerna i en plastpåse så att de inte blir fuktiga.

Motionsspår

Aspös stigar är uppskattade för promenader och löpning.

Vem klipper gräsmattan på Midsommarängen?

Ängen

Det ligger i allas intresse att gräsmattan på midsommarängen klipps regelbundet. Därför delar vi på arbetet så att de lokala bryggföreningarna (de föreningar som ansvarar för taxibåtsbryggorna), tillsammans med kringliggande sjötomter, klipper gräset under ett år var efter ett rullande schema som följer kalenderåret. Det finns en gräsklippare i boden på midsommarängen. Bryggföreningarna håller själva med bensin.

I ansvaret ingår även att städa upp efter midsommarfirandet: att ställa tillbaka bord, bänkar med mera samt vid behov städa och ta hand om sopor. Dessutom har man ansvaret för att bära ombord eventuella överblivna grovsopor på waxholmsbryggan vid grovsophämtningarna.

Ansvarig bryggförening:

2021 Aspö Norra 2

2022 Aspö Östra 1

2023 Aspö Östra 2 

2024 Aspö Södra 1 

2025 Aspö Södra 2

2026 Aspö Västra 1 och 2

2027 Aspö By

2028 Aspö Norra 1

 

 

RSS-feed