ALH

Föreningen

Aspö, Högholmen och Ladholmen har en gemensam brygg- och byalagsförening, Aspö Bryggförening och Byalag, organisationsnummer 802503-0100. Medlem i föreningen är fastighetsägare på någon av de tre öarna. Föreningen jobbar med frågor kring bryggor och vägar, sopor och båttrafik, öarnas historia och natur, samt anordnar aktiviteter under sommaren till exempel midsommarfirandet. Arbetet i byalagsföreningen samordnas av styrelsen.

Postadress till öarna: Runmarö Aspön, 130 36 Nämdö.

Medlemsskap

Medlemsavgiften är 350:- per år och sätts in på pg 85 26 34-5 senast sista maj.

Allmän information til medlemmar 2021

Trivselguide

Vår förhoppning är att våra tre öar ska vara den plats där vi alla kan hämta andrum, njuta av havsörn och mås, sol och bad, fiske och trevlig gemensakap. Trivselguiden(pdf) - är särskilt avsedd för att välkomna nya medlemmar.

RSS-feed