Grovsophämtning 1

2019-06-16 10:00 till 2018-06-16 13:00

Årets första grovsophämtning vid ångbåtsbryggan. Grovsoporna får transporteras till bryggan tidigast ett dygn innan sopbåten anländer. Om du lämnat sopor i förväg så måste du vara där när sopbåten anländer kl 10, för att bära ombord och sortera dina sopor direkt så att de inte ligger ivägen för andra.

 

Du som
gör det måste närvara vid båtens ankomst och bära ombord dina sopor direkt så att de inte ligger 
i vägen för andra.

 

<- Visa alla händelser

RSS-feed