Info om fiber och nya elledningar

2018-11-13 till 2018-12-31

Information om det planerade arbetet gällande elledningar och fiber på Aspö 

Under de senaste veckorna har, som flera av er säkert sett i brevlådan, alla avtal skickats ut till de fastighetsägare vars fastigheter det planeras att utföras arbete på.

Landers Kraft & ljusteknik önskar nu att få in avtalen från alla fastighetsägare så snart som möjligt så de kan säkerställa planerna och påbörja förberedelserna för arbetet på plats. 

Styrelsen har fått information om att de just nu är i beredningsfasen av projektet och planerar att påbörja arbetet på plats under våren under förutsättning att alla fastighetsägare har undertecknat avtalet och returnerat dem. Målet är att vara klara till sommaren. Den övergripande planen är att stora delar av luftledningen kommer raseras och ersättas med markkabel.

Vi kommer att få mer information från entreprenören innan arbetet på plats sätter igång under våren.  

Vid eventuella frågor om din fastighet så hälsar Jennifer Rönneborg att hon finns till hands om du undrar över något. 
Jennifer Rönneborg, Landers Kraft & ljusteknik AB, 
Kaserngatan 1, 761 46  Norrtälje, 
073 – 659 62 66, 
jennifer.ronneborg@kraftochljusteknik.se

Hälsningar
Styrelsen

<- Visa alla händelser

RSS-feed