Grovsophämtning augusti

2022-08-20 12:00 till 2022-08-20 13:30

Årets sista grovsophämtning vid ångbåtsbryggan. Grovsoporna får transporteras till bryggan tidigast
dagen innan sopfärjan anländer. Om du lämnar sopor i förväg måste du vara på plats när färjan
anländer kl 12 för att själv bära ombord och sortera dina sopor direkt så de inte ligger i vägen för
andra. I år är det medlemmar i Bryggförening Aspö Östra 1 + närliggande sjötomter som ansvarar
för att vid behov städa upp det sista innan färjan lämnar bryggan.

<- Visa alla händelser

RSS-feed