Grovsophämtning 2

2019-08-17 12:00 till 2019-08-17 13:30

Årets andra grovsophämtning vid ångbåtsbryggan. Grovsoporna får transporteras till bryggan tidigast ett dygn innan sopbåten anländer. Om du lämnat sopor i förväg så måste du vara där när sopbåten anländer kl 12.00, för att bära ombord och sortera dina sopor direkt så att de inte ligger ivägen för andra, och sortera dina sopor.

<- Visa alla händelser

RSS-feed