När det gäller

Brand

Brand

Det finns en brandspruta i boden på Midsommarängen. Genomgång av hur man hanterar brandsprutan brukar ske i samband med årsmötet då vi också har en gemensam arbetsdag. En siren för att uppmärksamma fara finns i ett träskåp vid pumpen i byn. Varje hus bör vara utrustat med brandvarnare, brandsläckare, och brandfilt. Naturligtvis eldar vi inte utomhus när det är eldningsförbud.

Se även filen Rädda, larma, släck - råd och anvisningar i händelse av brand på Aspö. Skriv ut och spar!

Helikopterlandningsplats

Helikopterlandningsplats

Om en helikopter måste landa finns det vid boden på midsommarängen på Aspö ett stort H som läggs ut på marken där en helikopter skall kunna landa. Därför tar vi bort midsommarstången så snart som möjligt efter midsommarfirandet.

Vid akuta fall kan det vara mycket svårt att flytta den sjuke eller skadade till Midsommarängen och då kan det vara avgörande att helikoptern snabbt får veta var den kan gå ner. Du bör därför orientera dig om var i din omgivning det finns möjlighet för en helikopter att landa.

Koordinaterna till Midsommarängen är:
Latitud:  59’ 13,2’ N
Longitud: 018’ 45,5´E

Med dagens moderna teknik finns enkla sätt att få reda på sin stugas koordinater.
T ex har Sjöräddningen en ”App” att ladda ner kostnadsfritt. I den finns en funktion som mycket enkelt visar dig din positions koordinater.
Be gärna om hjälp om du inte innehar teknik som gör det möjligt för dig att få fram informationen.

Ö-bevakning

Vi har varit förskonade från alltför allvarliga inbrott och skador på våra öar, mycket tack vare att de inte är så lättillgängliga. Men allteftersom antalet hus ökar och det vi förvarar i husen blir mer dyrbart så ökar antalet incidenter i husen i Stockholms skärgård. Det finns företag som specialiserar sig på bevakning i skärgården, bl a ett företag som heter Ö-bevakning. De tittat till ditt hus när du inte själv har möjlighet att åka ut, kanske bor du långt från Stockholm eller har svårt att regelbundet titta till ditt fritidshus. Begär offert.

RSS-feed