Fiske och jakt

I Aspöskärgården gäller oskiftat samfällt fiske med årsvis cirkulerande rätt för Aspös stamfastigheter. En kvarleva sen flera hundra år. Fisket ägs med andelar som baserats på hur många personer som fastigheterna klarat av att försörja, sk ”mantal”. ”Stamfastigheterna”, de ursprungliga ägorna, har senare avstyckat nya fastigheter ifrån sig. För att dessa skall kunna fiska med nät så upplåts möjlighet för varje fastighet att lägga 2 nät.

Fiske med handredskap är fritt. Därutöver har stamfastighetsägarna givit muntligt tillstånd till fiske med två trettiometers nät för varje fastighet.
Fiskevattnen för nät är indelade i tre områden och skiftas den 1 maj varje år efter ett rullande schema.

Den 1:a maj varje år skiftas fiskevattnen mellan de tre stamfastigheterna.
Den 1 maj 2012 är fiskevattnen fördelade enligt nedan:
o Hemvattnet/Kullskär  Westerlund
o Öster på land/Alskär  Norberg
o Maja-Lisas udde/Bäckskär Rydergård
o Vidskär   Samtliga fastighetsägare

Varje fastighetsägare ska ta reda på från vilken stamfastighet den egna tomten är avstyckad.

Jakträtt finns för stamfastighetsägare i det samfällda jaktområdet.
Jaktkort och jaktlicens krävs.

RSS-feed