Styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet. På årsmötet har alla medlemmar förslags- och beslutsrätt. Årsmötet brukar hållas på midsommarängen i början av juli. Styrelsen är mest aktiv under sommarhalvåret. Då samordnas och organiseras arbetsdagar, seglarskola, midsommarfirande, roddtävling och andra aktiviteter. Alla aktiviteter sker i den mån det finns boende på öarna som vill vara med och arrangera verksamheten, varför det kan variera från år till år vilka aktiviteter som blir av.

Under vinterhalvåret träffas styrelsen några gånger för att hantera inkomna skrivelser, ekonomi, behov av reparationer och underhåll av Waxholmsbryggan och sophuset med mera. Föreningen är också medlem i Skärgårdens Trafikantförening.

Vi som sitter i styrelsen är för året 2021-2022

Annika Cederlöf - ordförande
Lennart Edberg - sekreterare
Karin Rydergård Gullström - kassör
Jeanette Lindgren - vägbas
Anders Rydergård - bryggbas
Elisabeth "Lizzy" Thörnsten - informatör
Anna Pontén - klubbmästare

 

Övriga uppdrag inom föreningen

Madeleine Sundmark - revisor
Ronnie Tägtström - revisorssuppleant
Karin Ringberg - valberedning
Karin Melander Hassler - valberedning

RSS-feed