Styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet. På årsmötet har alla medlemmar förslags- och beslutsrätt. Årsmötet brukar hållas på midsommarängen i början av juli. Styrelsen är mest aktiv under sommarhalvåret. Då samordnas och organiseras arbetsdagar, seglarskola, midsommarfirande, roddtävling och andra aktiviteter. Alla aktiviteter sker i den mån det finns boende på öarna som vill vara med och arrangera verksamheten, varför det kan variera från år till år vilka aktiviteter som blir av.

Under vinterhalvåret träffas styrelsen några gånger för att hantera inkomna skrivelser, ekonomi, behov av reparationer och underhåll av Waxholmsbryggan och sophuset med mera. Föreningen är också medlem i Skärgårdens Trafikantförening.

Vi som sitter i styrelsen är för året 2016-2017

Annika Cederlöf - ordförande

Lennart Edberg - sekreterare

Karin Gullström - klubbmästare

Karin Melander Hassler - kassör 2020, informationsansvarig

Jeanette Lindgren - seglingsaktiviteter

Jan Prytz - kassör 2021

Anders Rydergård - bryggbas

Christoffer Svahn - vägbas

 

Övriga uppdrag inom föreningen

Madeleine Sundmark - revisor

Ronnie Tägtström - revisorssuppleant

Karin Ringberg - valberedning

Lil Ragnerstam - valberedning

 

RSS-feed